Pogosta vprašanja2024-03-01T08:40:41+00:00

POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ)

Koliko prihrankov lahko pričakujem z uporabo toplotne črpalke?2018-09-07T11:20:08+00:00

Vaš prihranek je odvisen od številnih dejavnikov, kot so; lokalni stroški na kWh, koliko tople vode potrebujete in katere druge sisteme že imate. Tipično se naložba izplača v petih letih s 25-letno življenjsko dobo izdelka. Za brezplačno finančno analizo in strokovno svetovanje stopite v stik z nami. Tu je nekaj primerov:

Samo priprava sanitarne tople vode (DHW), brez ogrevanja
Upoštevajmo konservativni primer hiše s 5 stanovalci z lokalno povprečno ceno kWh 0,13 EUR (povprečje EU je 0,20 EUR). S povprečno porabo z uporabo standardnega električnega bojlerja za toplo vodo se letno porabi 4.500 kWh, kar znese 585 €. S črpalko za pripravo tople sanitarne vode TermoPlus bi se poraba spustila na 1.100 kWh letno, kar stane 143 €. To bi pomenilo letni prihranek v višini 442 EUR, ki bi ob 25-letnem življenjskem obdobju izdelka znašal 11.025 € in tu niso upoštevane naraščajoče cene električne energije. Če bi bila cena na kWh 0,29 €, kot je bila cena za povprečno gospodinjstvo v Nemčiji leta 2016, bi bil letni prihranek 986 € in bi v življenjski dobi izdelka prihranki znašali 24.650 €.

Zrak/voda (z ali brez DHW)
Če v tej hiši zamenjamo sistem na TermoPlus Hidrobox/Zubadan kombinacijo z letno porabo 5.450 kWh, bi bili letni stroški 709 €, ob predpostavki cene elektrike 0,13 EUR/kWh. To bi pomenilo letni prihranek v višini 1.721 EUR, ki bi ob 25-letnem življenjskem obdobju izdelka znašal 43.025 €, kar pa ne upošteva tudi pričakovanega povečanja stroškov goriva. Poleg zgoraj omenjenih prihrankov pri uporabi toplotne črpalke zrak/ voda boste imeli tudi dodatne prihranke zaradi nižjih stroškov ogrevanja sanitarne vode z uporabo Hidrotank namesto Hidrobox. Upoštevajmo zgornji konservativni primer hiše s 5 prebivalci z lokalno povprečno ceno kWh 0,13 €. Pri povprečni porabi električne energije z uporabo standardnega električnega bojlerja za toplo vodo bi bila letna poraba 4.500 kWh, kar bi znašalo 585 €. S TermoPlus Hidrotank bi se poraba spustila na 1.100 kWh, kar letno znaša 143 €. To bi pomenilo letni prihranek v višini 442 €, ki bi ob 25-letnem življenjskem obdobju izdelka znašal 11.025 € in tu niso upoštevane naraščajoče cene električne energije. Če bi bila cena na kWh 0,29 €, kot je bila cena za povprečno gospodinjstvo v Nemčiji leta 2016, bi bil letni prihranek 986 € in bi v življenjski dobi izdelka prihranki znašali 24.650 €.

Geotermalna
Poglejmo si primer hiše velikosti 200 m² s povprečno izolacijo in z radiatorskim sistemom. Z obstoječim ogrevalnim sistemom bi bila letna poraba 3.000 litrov kurilnega olja po trenutni ceni 0,9 € za liter, kar pomeni letni strošek 2.700 €. Če bi ta hiša prešla na instalacijo Aquapump z letno porabo 6.300 kWh, bi letni strošek znašal 819 €, ob predvideni ceni 0,13 EUR/kWh. To bi pomenilo letni prihranek v višini 1.881 EUR, ki bi ob 25-letnem življenjskem obdobju izdelka znašal 47.025 €, kar pa ne upošteva tudi pričakovanega povečanja stroškov goriva.

Eco inverter zrak/voda za sanitarno toplo vodo (DHW)
Vzemimo za primer majhno stanovanje velikosti 60 m², ki 5 mesecev letno za ogrevanje uporablja zemeljski plin po mesečni ceni 250 € in skozi vse leto mesečno porabi 40 € za pripravo tople sanitarne vode (DHW) (skupaj 1.730 m²). Namestitev pasivne toplotne črpalke z DHW-rezervoarjem bi zmanjšala mesečni strošek ogrevanja na 40 €, strošek za toplo vodo pa znižala na 8 €. To bi pomenilo letni prihranek v višini 1.434 EUR, ki bi ob 25-letnem življenjskem obdobju izdelka znašal 35.850 €, pri čemer se ne upošteva potencialnega povečanja stroškov zemeljskega plina. Ta realni primer pokaže, da se črpalka izplača v manj kot 3 letih s 33 % letnim donosom na naložbo.

Komercialno / industrijsko
Ker so komercialne/industrijske toplotne črpalke TermoPlus za posebne potrebe izdelane po meri, prihranki presegajo katero koli drugo tipsko komercialno rešitev in katero koli drugo obstoječo tehnologijo. Še posebej, če v objektu obstajajo procesi, iz katerih se lahko izkorišča toplotna energija.

*http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/
images/b/b0/Electricity_prices_for_household_consumers%2C_2016s1_%28EUR
_kWh%29.png

Ali lahko geotermalna toplotna črpalka deluje z mojim obstoječim bojlerjem, s pečjo na les ali z lesno biomaso?2018-09-07T11:08:14+00:00

To je odvisno od proizvajalca toplotne črpalke. Vse TermoPlus enote lahko kombiniramo z obstoječim grelnim bojlerjem, s pečjo na biomaso ali les.

Ali se črpalko lahko vgradi le v nove zgradbe? Ali črpalke lahko nadomestijo obstoječe sisteme za toplo vodo?2018-09-07T11:07:35+00:00

Toplotne črpalke TermoPlus (kot tudi večina drugih toplotnih črpalk) se lahko vgradijo v nove stavbe in tudi starejše stavbe. Enote lahko delujejo s talnim ogrevanjem, z radiatorji in ventilatorskimi tuljavami. TermoPlus Hidrotank lahko zamenja ali nadgradi obstoječe naprave za pripravo tople vode.
Toplotna črpalka lahko v večini primerov nadomesti obstoječe sisteme, če želite prihraniti prostor (toplotne črpalke običajno zasedajo bistveno manj prostora), vendar imate tudi možnost ohranitve starega sistema kot varnostno možnost.

Za katero uporabo je primerna komercialna/industrijska toplotna črpalka?2018-09-07T11:06:03+00:00

Primerna je za vsakršno poslovanje, ki zahteva srednji ali velik obseg ogrevanja ali hlajenja; takojšnje poslovanje ima lahko korist od vgradnje komercialne geotermalne toplotne črpalke. Višja kot je zahteva po ogrevanju in/ali hlajenju, večji je finančni donos naložbe v toplotno črpalko. Fantastični rezultati so bili doseženi za hotele, športne dvorane, spa centre/wellness centre in bazene, bolnišnice, izobraževalne ustanove, restavracije, nakupovalna središča, poslovne zgradbe, stanovanjske zgradbe, težko in lahko industrijo, proizvodnjo, skladiščenje, vinske kleti, farmacijo, obdelavo hrane in distribucijo ter za energetsko intenzivne operacije.

Katere uporabe so dobri primeri uporabe hibridnega sistema toplotne črpalke?2018-09-07T11:04:58+00:00

Hibridni sistem je idealen za primere, pri katerih se uporabljata hlajenje in priprava sanitarne tople vode. Medtem ko se zrak hladi s klimatsko napravo, se toplota ne odstrani, ampak se jo uporabi za segrevanje vode za domačo uporabo. To je idealna rešitev za hiše, ogrevane bazene, hotele, restavracije, telovadnice, pisarne, strežniške sobe in druge primere. Za primer lahko vzamete prostore, ki trenutno uporabljajo hladilnih sistem zrak – zrak in električni ali kombinirani bojler za toplo vodo.

Bari in restavracije
Medtem ko so jedilnice in bari hlajeni s klimatizacijskim sistemom, se toplota iz prostorov uporablja za ogrevanje vode za pomivanje posode.

Telovadnice s tuši ali z bazeni
Če je telovadnica hlajena s sistemom klimatizacije, se izčrpana toplota uporablja za ogrevanje vode za tuše ali celo za bazen.

Pisarne ali strežniške sobe
Če se pisarne ali strežniške sobe hladijo s klimatizacijskim sistemom, se izčrpana toplota uporablja za pripravo sanitarne vode v kuhinji ali vodo v kopalnici.

Kakšna je predvidena življenjska doba toplotne črpalke?2018-09-07T11:02:25+00:00

Tudi prva toplotna črpalka TermoPlus, ki je bila zgrajena leta 1984, še vedno v celoti deluje. Minimalna pričakovana življenjska doba vseh naših toplotnih črpalk je 25 let in pokriva jih 2 + 3 letna garancija To pomeni, da si lahko vsako leto s hitrim pregledom zagotovite 5 let absolutnega miru. V času celotne življenjske dobe vam bomo nudili podporo za naše izdelke in vam zagotavljali razpoložljivost rezervnih delov. To je združljivo z veliko proizvajalci solarnih fotovoltaičnih sistemov ter omogoča uporabnost in življenjsko dobo sistema najmanj 25 let. Kolektorji v zemlji imajo predvideno življenjsko dobo 50 let, dokler se letno vzdržujejo in preizkušajo.