Slovar izrazov za toplotne črpalke in HVAC izrazov

B

BTU – Britanska termalna enota

Britanska termalna enota je enota merjenja toplote. To je količina toplote, ki je potrebna za dvig enega funta vode s samo eno stopinjo Fahrenheita. Visoka BTU-ocena kaže višjo kapaciteto ogrevanja.

C

COP, CoP, CP – Koeficient učinkovitosti

Merilo učinkovitosti ogrevanja. To je razmerje koristnega ogrevanja, ki se zagotavlja za potrebno energijo. COP 4 pomeni, da lahko sistem zagotovi 4 kW ogrevanja za 1 kW energije. Višji kot je COP, učinkovitejša je toplotna črpalka.

D

DHW – Toplotna črpalka za sanitarno toplo vodo (ali HPHW)

Grelnik za sanitarno toplo vodo (za pipe, prhe itn.), ki za ogrevanje vode uporablja toplotno črpalko namesto električnega grelca. Po učinkovitosti so boljše kot tradicionalni sistemi za ogrevanje vode in jih lahko najdemo integrirane v določene sisteme (npr. Hidrotank).

E

EER (Energy Efficiency Ratio) – Razmerje energetske učinkovitosti

Merilo učinkovitosti hlajenja. To je razmerje uporabnega hlajenja, ki se zagotavlja za potrebno energijo. EER 4 pomeni, da lahko sistem zagotovi 4 kW hlajenja za 1 kW energije. Višji kot je EER, učinkovitejša je toplotna črpalka.

Ekspanzijski ventil

Komponenta toplotne črpalke, ki dekompresira tekoče hladilno sredstvo in mu omogoča uparjanje v izparilniku.

H

Hidrobox

V sistemu TermoPlus zrak/voda je Hidrobox notranja enota, ki omogoča toplotni črpalki kroženje tople vode v obstoječe radiatorje ali talno ogrevanje v stavbi.

Hidrotank

TermoPlus Hidrotank je v bistvu Hidrobox z integriranim rezervoarjem za sanitarno toplo vodo in shranjevanje.

Hladilno sredstvo

To je kemikalija, ki se uporablja kot tekočina za prenos toplote v sistemu toplotne črpalke.

I

Izparilnik

Komponenta toplotne črpalke, pri kateri uparjeno hladilno sredstvo zajame toploto okolja iz vira toplote.

K

kW (Kilovat)

To je enota za moč, ki se lahko uporablja za merjenje toplotne moči in/ali električne energije, ki je potrebna. Če se uporablja za ogrevanje, se to imenuje toplotna moč kW.

kWh (Kilovatna ura)

To je enota energije, ki jo lahko uporabimo za merjenje porabljene energije. KWh meri električni operater meri in jih zaračunava.

Kompresor

Komponenta toplotne črpalke, ki tlači hladilno sredstvo v hlapih in s tem povečuje njegovo temperaturo.

Kondenzator

Komponenta toplotne črpalke, ki vroče hlape pretvori v tekočino, ki se nato porazdeli skozi ogrevalni sistem stavbe (radiatorji, talne enote, ventilacijske tuljave itn.).

Tone BTUs/h kWh
1 12000 3.52
2 24000 7.03
3 36000 10.55
4 48000 14.07
5 60000 17.58
6 72000 21.10
7 84000 24.62
8 96000 28.13
9 108000 31.65
10 120000 35.17

N

Navpična sonda

To je naprava, ki se uporablja za zbiranje toplote iz vira v navpičnih vgradnjah geotermalne toplotne črpalke. Navpične sonde so postavljene v izvrtane vrtine za zbiranje toplote iz vira toplote.

R

Reverzna toplotna črpalka

Toplotne črpalke, ki lahko obrnejo cikel ogrevanja, da zagotovijo hlajenje. To pomeni, da lahko pozimi nudijo ogrevanje, poleti pa hlajenje. Vse toplotne črpalke niso reverzibilne.

S

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) – Sezonski koeficient učinkovitosti

Merilo učinkovitosti ogrevanja v sezoni. SCOP je razmerje koristnega ogrevanja za energijo, ki je potrebna za eno sezono. SCOP 4 pomeni, da lahko sistem v določeni sezoni zagotovi 4 kW ogrevanja za 1 kW energije. SCOP se večinoma uporablja za primerjavo učinkovitosti med variacijami sezonske temperature vira.

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) – Razmerje sezonske energetske učinkovitosti

Toplotne črpalke, ki lahko obrnejo cikel ogrevanja, da zagotovijo hlajenje. To pomeni, da lahko pozimi nudijo ogrevanje, poleti pa hlajenje. Vse toplotne črpalke niso reverzibilne.

Sistem za distribucijo toplote

Sistemi za kroženje ogrevanja ali hlajenja v zgradbi. Ti sistemi lahko vključujejo radiatorje, talno ogrevanje, stenske enote itn.

T

Tona (ali TR, Ton of refrigeration)

Gre za merilno enoto moči za hlajenje in klimatizacijo, ki se običajno uporablja v Severni Ameriki.

Toplotni izmenjevalnik

Naprava, ki prenaša toploto iz enega sistema ali medija na drugega. Toplotne črpalke pri segrevanju kot toplotni izmenjevalec uporabljajo izparilnik. Radiatorski sistem, povezan s sistemom, bi lahko tudo deloval kot toplotni izmenjevalec, saj prenaša toploto iz vode v zrak.

V

Vir toplote

Vir, iz katerega toplotna črpalka zajame toploto, to je lahko zrak, zemlja, voda ali toplotni proces, kjer se shranjuje toplota.

Z

Zbiralnik

Gre za napravo, ki se uporablja za zbiranje toplote iz virov v geotermalnih sistemih toplotnih črpalk. Ta lahko ima veliko oblik, npr. območje vodoravne zanke.