/Rešitve

Hoteli

Ogrevanje, hlajenje in vroča voda prispevajo od 40 % do 70 % hotelskih stroškov energije.